Kanjertraining

Kanjertraining

''Vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.''


Op onze school werken we met de kanjertraining. Kanjertraining gaat over het stimuleren van het vertrouwen en veiligheid in de klas. Het is een methode waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind centraal staat. De Kanjertraining bestaat uit lessen voor groep 1 t/m 8 met bijbehorende activiteiten om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). We spreken met zijn allen de kanjertaal en spreken elkaar aan op gedrag.

 

De doelen van de Kanjertraining zijn:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale int egratie.
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

 

Zie voor meer informatie: www.kanjertraining.nl

 

kanjertraining

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren