OR

Ouderraad

Op OBS Mettegeupel hebben we een enthousiaste ouderraad (OR) die activiteiten organiseert die niet direct met het lesgeven te maken hebben maar die wel zeer sfeerverhogend werken. De OR ondersteunt het team. Zij denkt mee, draagt ideeën aan en voert ze indien nodig uit. Dit houdt in dat de OR bij veel (buitenschoolse) activiteiten ondersteuning biedt, zoals Sinterklaas, Kerst en carnaval. 

De OR is een doe-groep en heeft geen beslissingsrecht. De OR bestaat uit ouders van onze school. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van de OR wordt gevormd door de ouders. De OR vergadert een aantal keren per jaar om alle activiteiten door te spreken en voor te bereiden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren